Categorie: Overheid

  • Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit geeft eerste boete

         ? De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft haar eerste boete opgelegd! ? De burgemeester van een Belgische stad stuurde een e-mail met verkiezingspropaganda naar 2 (twee) inwoners van de stad. De burgemeester ontving deze e-mailadressen in het kader van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning en mocht ze dus niet gebruiken voor direct…