Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit geeft eerste boete


 

 

? De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft haar eerste boete opgelegd!

? De burgemeester van een Belgische stad stuurde een e-mail met verkiezingspropaganda naar 2 (twee) inwoners van de stad. De burgemeester ontving deze e-mailadressen in het kader van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning en mocht ze dus niet gebruiken voor direct marketing (doelbinding). De betrokken personen dienden een klacht in bij het DPA.

?‍⚖️ sancties: een boete van € 2.000 en een berisping.

⚠️De GBA kondigde enkele weken geleden aan dat “the time to sit back and relax” voorbij zou zijn. Dit eerste (bescheiden) schot maakt duidelijk dat de GBA van plan is deze aankondiging na te komen.

,