Tag: dpa

  • 20.881 datalekken gemeld aan de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit

    20.881 datalekken werden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens (Dutch DPA) waarvan: ✉️ 63% werden veroorzaakt door e-mails verstuurd naar de verkeerde personen ?️ 14.489 werden geëvalueerd door de AP ? 29% van de inbreuken deed zich voor in de gezondheidszorg ? 26% in de financiële sector ? 19% van de inbreuken in de gezondheidszorg werd veroorzaakt door phishing 1⃣ Bewustmaking…