Verwerking buiten de EU – GDPR advies

Persoonsgegevens mogen enkel buiten de Europese Unie verwerkt worden indien ze daar een voldoende bescherming genieten.

 

Aangezien “verwerken” ook op elke vorm van gebruiken, structureren, analyseren en zelf opslag doelt, is de kans groot dat je persoonsgegevens verwerkt buiten de EU (bijv. omdat je Dropbox gebruikt als fileshare- of backup-tool of omdat je nieuwsbrieven verstuurt via Mailchimp aangezien de data centers van beide diensten in de Verenigde Staten staan).

 

Je mag enkel dienstverleners buiten de EU gebruiken die een voldoende bescherming van de persoonsgegevens kunnen garanderen.

 

Het “Verwerking buiten de EU” – advies begeleidt je doorheen de volgende stappen:

  • Introductie: waar moet je op letten bij verwerking in het buitenland?
  • Check waar data verwerkt en bewaard wordt
  • Verwerkersovereenkomst met “veilige” landen
  • Verwerkersovereenkomst met “onveilige” landen