Verplichtingen bij minderjarigen – GDPR advies

Welke GDPR verplichtingen gelden voor minderjarigen?

 

De verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen onder de 13 jaar (in België, in de bepaalde EU-landen ligt deze grens op 15 of 16 jaar) is bijzonder beschermd en moet aan bijkomende voorwaarden voldoen.

 

De GDPR gaat ervan uit dat deze groep zich minder bewust is van de risico’s, gevolgen van het delen van hun gegevens en van hun rechten.

 

Die specifieke bescherming geldt des te meer bij verwerking van hun gegevens voor:

  • marketingdoeleinden,
  • het opstellen van persoonlijkheids- of gebruikersprofielen,
  • het verzamelen van persoonsgegevens over kinderen bij het gebruik van rechtstreeks aan kinderen verstrekte diensten.

 

In het bijzonder zal je in een aantal gevallen de ouders moeten betrekken, zal je altijd betere en duidelijker informatie moeten verstrekken aan kinderen én voorzichtiger omspringen met de verwerking van gegevens van kinderen (bewaartermijn, rechtmatig belang, enz.).

 

De verplichting om voorzichtig om te springen met data verzameld van een kind, stopt niet wanneer het kind volwassen wordt.

 

Hoe helpt de infofiche mij?

  • Verduidelijkt verplichtingen bij het benaderen van minderjarigen,
  • Verduidelijkt hoe toestemming van minderjarigen en/of hun ouders te krijgen.