Privacyclausules in algemene contracten en voorwaarden – GDPR template

Wanneer heb ik een GDPR-clausule voor gegevensverwerking nodig?

 

Bij elke samenwerking met een opdrachtgever, opdrachtnemer, partner, enz. verwerken beide zijden in beperkte mate persoonsgegevens, ook als de eigenlijke opdracht geen rechtstreekse betrekking heeft op de verwerking van gegevens.

 

Voor die beperkte verwerking is niet vereist dat een afzonderlijke verwerkingsovereenkomst opgesteld wordt, maar is het voldoende om in het contract of de toepasselijke voorwaarden de privacy-verplichtingen te regelen.

 

 

Hoe helpt deze clausule mij?

 

Deze clausule kan je invoegen in je contracten, algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden enz.

 

 

Waar vind ik een verwerkersovereenkomst die ik door klanten of opdrachtgevers kan laten tekenen?

 

Die vind je in onze template “Verwerkersovereenkomst voor gegevens ontvangen van klanten of opdrachtgevers“.