Privacy Policy Werknemers – GDPR template

Je Privacy Policy Werknemers is het document waarmee je je personeel informeert over hoe je hun gegevens zal gebruiken, hoe je die gegevens zal beschermen, enz. Elk bedrijf moet een Privacy Policy Werknemers hebben en aan haar werknemers meedelen.

 

Om te voldoen aan de GDPR en de arbeidswetgeving moet deze Privacy Policy Werknemers bovendien:

 • gemakkelijk te vinden zijn,
 • in begrijpelijke taal opgesteld zijn,
 • goed leesbaar zijn, zowel wat betreft opmaak, als wat betreft de grootte van de let. Daarbij moedigt de GDPR het gebruik van iconen aan.

 

Om die reden is de Privacy Policy Werknemers opgesplitst in een beknopter, overzichtelijk deel en een meer gedetailleerd deel, en gebruiken we icoontjes.

 

Deze template Privacy Policy Werknemers is opgesteld in duidelijke taal , bevat concrete suggesties en toepasbare voorbeelden en omvat de volgende secties:

 • Welke categorieën gegevens verzamelen wij?
 • Rechtsgronden voor de verwerking
 • Hoe ontvangen wij persoonsgegevens?
 • Hoe gebruiken wij je gegevens?
 • Welke derden verwerken je gegevens?
 • Hoe beschermen we jouw gegevens?
 • Waar verwerken wij je gegevens?
 • Je rechten aangaande je gegevens
 • Contactgegevens
 • Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Recht om klacht in te dienen