Inschrijvingsformulier nieuwsbrief – GDPR template

Waaraan moet een inschrijvingsformulier voor een nieuwsbrief voldoen?

Wanneer iemand zich op je website inschrijft voor een nieuwsbrief dan moet je:

  • hiervoor uitdrukkelijk toestemming krijgen. Dit dient afzonderlijk te gebeuren indien je de gegevens voor meerdere doeleinden gaat gebruiken
  • verplichte informatie toevoegen aan je inschrijvingsformulier
  • uitdrukkelijk zeggen dat die toestemming steeds ingetrokken kan worden
  • toelichten wat je met de gegevens gaat doen
  • niet meer gegevens verplicht laten invullen, dan de gegevens die je effectief nodig hebt om de verwerkingen uit te voeren waarvoor je de gegevens verzamelt. Je mag bijv. niet verplicht iemand zijn geslacht, aanspreking of geboortedatum vragen, als die informatie niet noodzakelijk is voor de beoogde verwerking. Idealiter (maar dat is geen verplichting) voeg je bij elk gegeven dat je vraagt een vraagteken toe, met meer info die verschijnt wanneer iemand er met zijn muis over beweegt (“meta-info”)

 

Aan te vinken vakjes mogen niet vooraf aangevinkt zijn.