Informatie toe te voegen aan e-mails – GDPR template

Wat moet er in commerciële en informatieve e-mails staan?

 

  • Uitschrijflink (om geen e-mails meer te ontvangen),
  • De naam van je organisatie, de rechtsvorm (bvba, vzw, enz.), je BTW-/ondernemingsnummer, je adres, je bankrekeningnummer, hoe je gemakkelijk te bereiken bent (met e-mailadres)
  • Een verwijzing naar je privacy policy.
  • Elke spontane, informatieve of wervende mailing die je onderneming doet naar klanten, prospecten, gebruikers, enz. is “commercieel”. Dus ook als in die e-mail niet opgeroepen wordt om je product of dienst te gebruiken, aan te kopen, enz. en ook als de e-mail enkel (bijv.) interessante sectorinformatie bevat voor de bestemmelingen. Uit de context van de e-mail moet duidelijk blijken dat het een advertentie/commerciële mailing is. Als dat er niet uit blijkt, met je uitdrukkelijk de melding “reclame” of “advertentie” op een goede zichtbare plaats zetten.

 

Verder raden we aan om volgende informatie ook toe te voegen:

  • het e-mailadres waaraan de mail gericht wordt,
  • de reden waarom je die klant een e-mail stuurt.

 

 

 

Hoe helpt deze template mij?

 

Deze template bevat duidelijke en stapsgewijze toelichting met voorbeeldteksten die je zo kan gebruiken.