ICT-Policy Personeel – GDPR template

Je personeel moet op een veilige manier met ICT omgaan. Dat is zowel belangrijk voor de veiligheid van je bedrijf (bescherming tegen besmetting, virussen, enz) als voor de veiligheid van de verwerkte persoonsgegevens.

 

Deze ICT-Policy legt de regels op waar je werknemers zich aan moeten houden en reikt hen de nodige informatie en richtlijnen aan over hoe ze praktisch met ICT moeten omgaan.

 

Deze template ICT-Policy is opgesteld in duidelijke taal en omvat suggesties en voorbeelden die mogelijk op jouw bedrijf van toepassing zijn. Je daaruit kiezen wat je wel of niet van toepassing wil maken. Concreet behandelt deze ICT-Policy volgende topics:

 • Toepassingsgebied en doel van dit beleid
 • Toegang en gebruik ICT-infrastructuur
 • Melding van incidenten
 • Gebruik van apparaten
 • Gebruik van e-mail
 • Gebruik van Internet en Sociale media
 • Controles(welke controle kan en mag je uitvoeren op het ICT-gebruik van je werknemers)
 • Sancties
 • Camerabewaking
 • Bijlage – Ontvangstformulier ICT-materieel
 • Bijlage – Gebruik van Apparaten
 • Bijlage – Software
 • Bijlage – Gebruik van internet via het Netwerk en/of via Apparaten
 • Bijlage – Bring Your Own Device (BYOD) Policy
 • Bijlage – E-mail Policy
 • Bijlage – Sociale media Policy
 • Bijlage – Controle op het gebruik van de ICT-infrastructuur
 • Bijlage – Camera bewaking

 

De ICT-policy sluit aan bij de Data-Policy, die specifiek ingaat op het gebruik van data en persoonsgegevens.