Verwerkersovereenkomst voor overgedragen gegevens – GDPR template

Worden persoonsgegevens van jouw klanten, je personeel of andere contacten verwerkt of bewaard via derden/service providers (opdrachtnemer)?

 

Je opdrachtnemer verwerkt dan die gegevens voor jouw rekening. Je moet met je opdrachtnemer duidelijke (schriftelijk) afspraken maken over:

– wat hij wel en niet mag doen met die data,

– hoe hij die data moet beveiligen,

– hoe lang hij de data mag bewaren.

 

Je opdrachtnemer mag de data nooit gebruiken voor andere doelen dan waarvoor jij ze mag gebruiken (bijv. je hebt enkel toestemming gekregen om een nieuwsbrief te verzenden, dan mag je opdrachtnemer die nieuwsbrief in jouw plaats sturen, maar geen andere reclame sturen

 

De GDPR-verwerkersovereenkomst template bevat volgende artikels, inclusief  korte toelichting en bruikbare voorbeelden:

 • Voorwerp van de verwerkersovereenkomst
 • De Gegevens
 • Verplichtingen verantwoordelijke
 • Verplichtingen verwerker
 • Beveiligingen lekken
 • Sub-verwerkers
 • Aansprakelijkheid
 • Duur en beëindiging
 • Audit en toezicht
 • Geschillen
 • Overige bepalingen
 • Bijlage 1: gegevens, doeleinden, omschrijving verwerking en toegang
 • Bijlage 2: beveiligingsmaatregelen getroffen door de verwerker
 • Bijlage 3: overzicht van de sub-verwerkers