Clausule op te nemen in contract wanneer geen afzonderlijke verwerkersovereenkomst afgesloten wordt – GDPR template

Bij elke samenwerking met een opdrachtgever, opdrachtnemer, partner, enz. verwerken beide zijden in beperkte mate persoonsgegevens, ook als de eigenlijke opdracht geen rechtstreekse betrekking heeft op de verwerking van gegevens.

 

Voor die beperkte verwerking is niet vereist dat een afzonderlijke verwerkingsovereenkomst opgesteld wordt (zie onze templates), maar is het voldoende om in het contract of de toepasselijke voorwaarden de privacy-verplichtingen te regelen.

 

Dit document bevat de clausules die je naar gelang je eigen noden invoegen in je contracten, algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden enz.