Dataregister – GDPR template

De verwerkingen van persoonsgegevens moeten worden opgelijst in het dataregister.

 

 

Je moet dit dataregister (ook wel ‘verwerkingsregister’ of ‘register van de verwerkingsactiviteiten’ genoemd) opstellen tenzij wanneer je slechts sporadisch persoonsgegevens verwerkt. Je hoeft geen verwerkingsregister bij te houden wanneer je aan ALLE volgende voorwaarden voldoet:

– je hebt geen werknemers, EN

– je slechts incidenteel persoonsgegevens verwerkt, EN

– je geen bijzondere gegevens verwerkt, EN

– de verwerking geen risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van degenen wiens gegevens je verwerkt.

 

De toezichthoudende autoriteit (de gegevensbeschermingsautoriteit) kan dit register opvragen.

 

Deze template van het dataregister- omvat:

  • Voorblad, waar je de gegevens van je onderneming moet invullen
  • Het eigenlijk dataregister met vooraf ingevulde voorbeelden en vooraf bepaalde categorieën verwerkingen, gegevens, doeleinden, enz., om het invullen gemakkelijk te maken.
  • Ondersteunende tabbladen met de vooraf bepaalde categorieën gegevens, verwerkingsdoeleinden, bewaartermijnen, verwerkingsgronden en betrokkenen, mét handige voorbeelden.
  • Tabel waarin de verwerkers opgenomen worden, waar ze hun gegevens bewaren, enz.

Template intro, waarin meer informatie gegeven wordt over het gebruik van de template.