Data Protection Officer (DPO) Functieomschrijving – GDPR advies

De Data Protection Officer (DPO) is verantwoordelijk voor de navolging van de GDPR- verplichtingen in de onderneming.

 

De DPO mag niet gehinderd, beïnvloed of ontslagen worden bij /omwille van de correcte uitoefening van zijn taken.

 

Je hebt een DPO nodig, wanneer je kernactiviteiten vereisen dat je:

  • regelmatig en stelselmatig en op grote schaal gebruikers (of het gebruik) van je dienst of product observeert,

of

  • op grote schaal gevoelige persoonsgegevens verwerkt.

 

Overheidsorganen en -instanties moeten steeds een DPO hebben.

 

De DPO kan een interne of externe medewerker zijn. De DPO mag andere functies opnemen, voor zover er geen belangenconflict is en hij voldoende tijd heeft om zijn taken als DPO na te komen.

 

Afhankelijk van de hoeveelheid verwerkte gegevens en de complexiteit van de verwerkingen, kan een DPO zijn takenpakket gaan van enkele uren per week tot een voltijdse functie.

 

Dit Functieomschrijving geeft je inzicht in:

  • de verantwoordelijkheden van de DPO
  • de vereiste opleiding en voorkennis van de DPO
  • de vaardigheden waarover een DPO moet beschikken

 

De checklist laat je weten of je een DPO dient aan te stellen.