Data-Policy Personeel GDPR template

Om te zorgen dat je personeel op een veilige manier met persoonsgegevens omgaat, is in eerste instantie vereist dat het veilig omgaat met ICT

(bescherming tegen virussen, aanvallen, enz).

 

Deze Data-Policy reikt je werknemers de nodige informatie, rechten en plichten aan over de GDPR en over hoe ze praktisch met data moeten omgaan.

 

Deze Data-Policy template omvat concrete suggesties en praktische voorbeelden die vermoedelijk ook op jouw bedrijf van toepassing zijn. Concreet licht deze Data-Policy onder meer de volgende topics aan je werknemers toe:

 • Het belang van voorzichtig omgaan met persoonsgegevens.
 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Toelichting van de essentiële GDPR-principes:
  • #1 Transparantie
  • #2: Rechten persoon op gegevens
  • #3:  Rechtmatigheid verwerking
  • #4: Verantwoordingsplicht
  • #5: Veiligheid
  • #6: Voorzichtige omgang met data
 • Hoe veilig gegevens bewaren?
 • Hoe veilig omgaan met e-mail en communicatie?
 • Paswoordpolicy
 • Gebruik van internetdiensten door derden
 • Voorzichtig omgaan met informatie
 • Aandacht voor en hoe om te gaan met phishing

 

De Data-policy sluit aan bij de ICT-Policy, die ruimer ingaat op het gebruik van de ICT-infrastructuur.