Camerawet België – GDPR advies en stappenplan voor gebruik bewakingscamera’s

Gebruik je bewakingscamera’s in je bedrijf?

Dan moet je niet alleen rekening houden met de GDPR, maar ook met de Belgische Camerawet en met de arbeidswetgeving.

Je dient aangifte te doen van bewakingscamera’s voor je ze in gebruik neemt en er zijn een aantal bijkomende verplichtingen van toepassing, zoals het ophangen van een pictogram, bepaalde informatieverplichtingen, specifieke bescherming van de beelden, een maximum bewaartermijn van 1 maand, enz.

De Camerawet is in mei 2018 gewijzigd en alle oude pictogrammen moeten sinds december 2018 vervangen zijn door de nieuwe versie, die meer informatie moeten bevatten dan voorheen.

Het is belangrijk om deze verplichtingen na te komen, zowel vanuit GDPR-oogpunt, vanuit arbeidsrechtelijk oogpunt, als omwille van de Camerawet. Naast de sancties die uit de GDPR en de arbeidswetgeving kunnen volgen, legt de Camerawet bij niet-naleving boetes op van 800 EUR tot 160.000 EUR .

Dit document omvat:

  • Inleiding die de context van de regels schetst
  • Overzicht van de toe te passen verplichtingen
  • Aangifte: wanneer en hoe moet een aangifte gebeuren en welke gegevens zijn daarvoor nodig?
  • Aanplakking: welk pictogram moet je gebruiken en welke verplichte meldingen moeten daarop staan?
  • Werknemers: welke verplichtingen moet je nakomen ten aanzien van je personeel en wat moet je bijv. in je Werknemers Privacy Policy vermelden?
  • Maken, verwerken, bewaren en toegang tot de beelden: camerabeelden zijn gevoelige gegevens. Je moet ze dan ook extra beschermen, de toegang ertoe beperken, loggen wie ze bekijkt en ze maximum 1 maand bewaren (tenzij er het bewijs van een misdrijf op staat)
  • Opname in het register: hoe neem je cameraverwerking op in je Verwerkingsregister en welke bijzonder meldingen moeten daarbij?
  • Strafsancties: welke sancties staan op de niet-naleving?

Het document is zo opgesteld dat het als leidraad bewaard en gebruikt kan worden door de personen verantwoordelijk voor ICT en/of de gebouwen.