Kennisgeving nieuwe sub-verwerker – GDPR template

Wanneer dien ik kennis te geven aan een opdrachtgever dat ik beroep doe op een nieuwe sub-verwerker?

 

Wanneer jij persoonsgegevens verwerkt voor een opdrachtgever of wanneer een leverancier persoonsgegevens voor jou verwerkt, dan worden afspraken gemaakt over het gebruik van sub-verwerkers (zie de templates verwerkersovereenkomst of de contractclausules).

 

Wanneer afgesproken werd dat de ontvanger van de gegevens (de “verwerker”) sub-verwerkers mag inschakelen zonder daar steeds toestemming voor te moeten vragen, dan moet deze ontvanger degene die de gegevens bezorgd heeft (de “verantwoordelijke van de verwerking”) informeren dat een nieuwe sub-verwerker gebruikt wordt.

 

De verantwoordelijke van de verwerking heeft dan het recht om zich tegen het gebruik van de nieuwe sub-verwerker te verzetten, wanneer aangenomen kan worden dat deze niet het vereiste beschermingsniveau kan bieden.

 

Tenzij wanneer afgesproken werd dat deze kennisgeving op een bepaalde manier moet gebeuren (bijv. per aangetekend schrijven), kan deze gebeuren op de gebruikelijke wijze waarop tussen de partijen gecommuniceerd wordt, met het betrekken van personen van managementniveau (bijv. e-mail).

 

 

Hoe helpt deze template mij?

 

Dit document bevat een voorbeeld e-mail waarmee je correct kennis kan geven aan je opdrachtgever dat je een nieuwe sub-verwerker gebruikt.