datalekken

20.881 datalekken gemeld aan de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit

20.881 datalekken werden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens (Dutch DPA) waarvan:

✉️ 63% werden veroorzaakt door e-mails verstuurd naar de verkeerde personen

🕵️ 14.489 werden geëvalueerd door de AP

🏥 29% van de inbreuken deed zich voor in de gezondheidszorg

🏦 26% in de financiële sector

🎣 19% van de inbreuken in de gezondheidszorg werd veroorzaakt door phishing

1⃣ Bewustmaking van het omgaan met persoonsgegevens en #phishing,

Meer lezen