20.881 datalekken gemeld aan de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit


20.881 datalekken werden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens (Dutch DPA) waarvan:

✉️ 63% werden veroorzaakt door e-mails verstuurd naar de verkeerde personen

?️ 14.489 werden geëvalueerd door de AP

? 29% van de inbreuken deed zich voor in de gezondheidszorg

? 26% in de financiële sector

? 19% van de inbreuken in de gezondheidszorg werd veroorzaakt door phishing

1⃣ Bewustmaking van het omgaan met persoonsgegevens en #phishing, 2⃣het opzetten van systemen die voorkomen dat e-mails verkeerd verzonden worden en waarschuwen voor phishing en 3⃣ een goede filtering van e-mails blijven essentieel voor de bescherming tegen datalekken.

 

Hoe datalekken vermijden?

Zorg voor een degelijk Gegevensveiligheidsbeleid dat zowel voor veiligheid van je ICT-omgeving zorgt, als voor organisatorische maatregelen die de schade beperken wanneer het mis gaat, door bijv. toegang tot bepaalde gegevens te beperken.  Met onze zelf-evaluatie tool evalueer je de stand van je ICT- en gegevensveiligheidsbeleid.

Zorg ervoor dat je personeel op de hoogte is van hoe ze moeten omgaan met ICT en persoonsgegevens door middel van een duidelijke en leesbare ICT-Policy en Data-Policy, met daarin praktische richtlijnen.

Meer informatie?

Word lid van My Privacy Specialist en wordt stap voor stap begeleid met adviezen en templates om aan de GDPR-verplichtingen te voldoen.